BADANIA

Diagnostyka markerów zapalnych
i zaburzeń flory bakteryjnej

Badania mikroflory jelitowej oraz markerów stanu zapalnego pozwalają na ocenę stanu jelit oraz zastosowanie terapii dostosowanej do aktualnych potrzeb Pacjenta. W zależności od wariantu, badania pozwalają:

 • ocenić jakościowy i ilościowy skład mikroflory jelitowej – począwszy od ogólnej liczby bakterii, pH, bakterii prozdrowotnych, bakterii immunostymulujących , proteolitycznych skończywszy na diagnostyce przerostu grzybów – zarówno pleśniowych jak i z rodzaju Candida
 • w tym bakterii prozdrowotnych, potencjalnie chorobotwórczych, grzybów, pleśni oraz bakterii uszczelniających i odżywiających nabłonek jelit,
 • zdiagnozować obecność pasożytów,
 • zdiagnozować stany zapalne jelit,
 • ocenić zaburzenia bariery jelitowej (obniżona odporność śluzówkowa, hiperprzepuszczalność jelit),
 • dobrać odpowiednie leczenie i celowaną probiotykoterapię.

Dostępne badania:

 • PH kału,
 • oznaczenie ogólnej liczby bakterii,
 • bakterie potencjalnie chorobotwórcze (mikroflora proteolityczna/gnilna),
 • bakterie wchodzące w skład mikroflory ochronnej,
 • bakterie wchodzące w skład mikroflory immunostymulujące,
 • drożdżaki Candida albicans, Candida non-albicans i grzyby pleśniowe.
 • Alfa-1-antytrypsyna
 • Beta defensyny
 • Kalprotektyna
 • IgA sekrecyjne – badanie odporności śluzówkowej
 • Zonulina
 • Antygen Helicobacter pylori
 • Elastaza trzustkowa
 • Eozynofilowe białko X
 • Marker nowotworowy M2- PK
 • Kandydoza jelitowa
 • Toksyny Clostridium difficile
 • Pasożyty
  – Glista ludzka (Ascaris lumbricoides)
  – Lamblia jelitowa (Giardia lamblia)
  – Tasiemiec uzbrojony (Taenia solium)
  – Tasiemiec nieuzbrojony (Taenia saginata)
  – Węgorek jelitowy (Strongyloides stercoralis)
  – Bruzdogłowiec szeroki (Diphyllobothrium latum)
  – Włosogłówka ludzka (Trichiuris trichiura)
  – Cryptosporidium spp. (kryptosporydioza)
  – Owsik ludzki (Enterobius vermicularis)